תרגמני, לימוד אנגלית באינטרנט, אתר ללימוד אוצר מילים באנגלית - נסו עכשיו חינם

תנאי שימוש


השימוש באתר תרגמני כפוף לתנאים המפורטים להלן, ומעיד על הסכמתך להם. תנאי השימוש נוצרו לעיון מבקרי האתר, והסכמה להם הינה תנאי מוקדם והכרחי לגלישה באתר.

קניין רוחני
האתר, עיצובו והמידע המפורט בו הם בבעלות תרגמני. אין להשתמש, להעתיק, להפיץ, לפרסם או להעביר לצד שלישי חומר או כל מידע אחר בלא אישור תרגמני מראש ובכתב.

תכנים ושימוש באתר
האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והתכנים בו מוגשים עומדים לרשות המשתמש כמו שהם (AS IS), בלא כל התחייבות. תרגמני עושה כל שביכולתו על מנת שהמידע המופיע באתר יהיה מהימן ביותר. יחד עם זאת ייתכנו טעויות, אי דיוקים או חסרים במידע המופיע באתר. תרגמני לא יישא בכל אחריות בגין טעויות או שגיאות במידע המוצג באתר, לרבות המילים המופיעות באתר, איותן ופירושן. המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש, שהוא עושה או יעשה במידע שבאתר, וכי ידוע לו שתרגמני לא יישא באחריות בגין כל נזק, שנגרם לו במישרין או בעקיפין כתוצאה מן השימוש בשירות ובמידע שמספק האתר ו/או בגין הפסקת השימוש באתר, אם ביוזמתו או ביוזמת תרגמני.
תרגמני רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע את השימוש שנעשה באתר, להפסיק את פעילות האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, את עיצובו ואת זמינותו של האתר ושל התכנים המופיעים בו, וזאת בלי להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי תרגמני בקשר לכך.

שינוי בתנאים ובהתניות
תרגמני עשוי לשנות את תנאי השימוש מעת לעת. תרגמני שומר על זכותו להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר בלא מתן הודעה מוקדמת על כך.

דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר זה יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין, הנובע מתנאי שימוש אלו או מהאתר ו/או מהשימוש בו, הינו בתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורך נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.מבחן אמיר
 כניסה למערכת הלימוד

משתמשים חדשים וקיימים
להתחלת הלימוד הכניסו את הנתון הבא:

 

שירות לקוחות
     info@targemni.com
   לימוד אנגלית   |    אנגלית עסקית   
   מבחן באנגלית   
   לימודי אנגלית   
   אנגלית   
|    סקר   
|   מילון אנגלי עברי   
   תנאי שימוש   |   הצהרת פרטיות   

(החלף)


שכחתי את הסיסמה       הוספת משתמש

(החלף)


(החלף)


(החלף)


להתנסות חינם בשירותי האתר מלאו את הפרטים הבאים:

נא למלא לפחות אחד מהפרטים הבאים:
הכניסו את כתובת הדואר אלקטרוני שלכם, לכתובת זו נשלח את הסיסמה שלכם. החליפו את שם המשתמש לשם שיהיה לכם קל לזכור, בעזרת שם זה תכנסו לאתר. מלאו את הפרטים הבאים, פרטים אלו יעזרו לנו לפנות אליכם בעת הצורך.
סיימתם בהצלחה את הרישום לאתר.

אנא שימרו את הנתונים הבאים על מנת שתוכלו להכנס לאתר: